Leo du Feu

watching for ships
acrylic on card
9 x 9 cm
watching for ships